< powrót

JAK ZAMAWIAĆ OPAKOWANIA?
 


Podając wymiary opakowania prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:
kolejność i symbole podawanych wymiarów to:

DŁUGOŚĆ(L) x SZEROKOŚĆ(B) x WYSOKOŚĆ(H)

DŁUGOŚĆ(L) - dłuższy wymiar od strony otwarcia.
SZEROKOŚĆ(B) - krótszy wymiar od strony otwarcia.
WYSOKOŚĆ(H) - wymiar między górną krawędzią od strony otwarcia i krawędzią dolną.

· wszystkie wymiary (o ile nie podano inaczej) są definiowane jako wymiary wewnętrzne
· wszystkie wymiary podawane są w milimetrach